Det er flere vær-advarsler   Klikk her for mer informasjon

Vær advarsler: Rogaland 

 Fra: 21-09-2018 23:00   Inntil: 22-09-2018 22:59
Vind  Nivå: : Oransj 

english:
From Friday afternoon locally strong wind gusts, up to 35-45 m/s. The strongest gusts are expected near the coast and in the mountains area. The wind gusts decrease Saturday morning.
Larger loose items may be taken by the wind. Risk of damage to buildings and infrastructure. Bridges may close. Strong wind may cause all public transportation to shut down. Expect minor delays or cancellations. Secure loose items. Avoid moving outdoors if possible.

norsk:
Fra fredag ettermiddag er det ventet lokalt kraftige vindkast, opp mot 35-45 m/s. De sterkeste vindkastene ventes nær kysten og i fjellet. Vindkastene avtar lørdag morgen.
Gjenstander med store vindfang kan blÃ¥se over ende. Broer kan stenges, og det er fare for skade pÃ¥ bygninger og infrastruktur. Sterk vind kan føre til kansellerte avganger med bÃ¥t, fly og annen transport. Fest alle løse gjenstander og unngÃ¥ Ã¥ bevege deg unødvendig utendørs. 

 Fra: 21-09-2018 23:00   Inntil: 22-09-2018 22:59
Vind  Nivå: : Gul 

english:
Difficult driving conditions in the mountain roads in Southern Norway From Friday evening to Sunday afternoon because of wind and precipitation around zero degrees.
Expect difficult driving conditions and local delays. Use tyres suitable for the conditions.

norsk:
Fra fredag kveld til søndag ettermiddag vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene i Sør-Norge pga kraftig vind og nedbør rundt null grader.
Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene. 

 Fra: 20-09-2018 23:00   Inntil: 21-09-2018 22:59
Oversvømmelse  Nivå: : Gul 

english:
A lot of rain is expected during Friday and night to Saturday. Much rain will increase water flow in several rivers in Western Norway. Already there is a lot of water in the rivers, and with more rain on Friday and night to Saturday, flooding on yellow levels is expected in several streams and rivers. The areas where the most rainfall is most exposed. Read the full notice on Varsom.no. Challenging situation that requires follow-up and can cause damage locally.

norsk:
Det er ventet mye regn i løpet av fredag og natt til lørdag. Mye regn vil gi økende vannføring i flere elver pÃ¥ Vestlandet. Allerede nÃ¥ er det mye vann i elvene, og med mer regn pÃ¥ fredag og natt til lørdag kan det ventes flomvannføringer pÃ¥ gult nivÃ¥ i flere bekker og elver. OmrÃ¥dene der det kommer mest nedbør er mest utsatt. Les hele varselet pÃ¥ Varsom.no. Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt 

Warning data courtesy of and Copyright © EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.eu/). Used with permission.
Time delays between this website and the www.meteoalarm.eu website are possible, for the most up to date information about alert levels as published by the participating National Meteorological Services please use www.meteoalarm.eu